VLOŽKOVÝ SYSTÉM NORD - STROP BĚŽNÉHO PODLAŽÍ - ORIENTAČNÍ ROZPOČET
Příklad pro normové zatížení 3,0 kN/m2 v bytových stavbách a rodinných domech
 Popis
Světlost místnosti (rozpon) ve směru nosníků v metrech
0,9 - 3,4
3,5 - 4,2
4,3 - 4,7
4,8 - 5,0
5,1 - 5,5
5,6 - 5,7
5,8 - 6,3
6,3 - 6,5
6,6 - 7,3
7,4 - 8,3
 Výška stropu (mm)
 (vložka + beton)
170
170
170
200
200
210
240
250
300
300
120+50
120+50
120+50
160+40
160+40
160+50
200+40
200+50
200+50
200+50
 Typ nosníku
NPN 132
NPN 133
NPN 134
NPN 134
NPN 135
NPN 135
NPN 136
NPN 136
NPN 139
NPN 139
 Počet nosníků
 vedle sebe (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
 Spotřeba betonu na
 zmonolitnění (m3/m2)
0,058
0,058
0,058
0,057
0,057
0,067
0,067
0,077
0,102
0,119
 Množství nosníků
 (m/m2)
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
2,87
 Množství stropních
 vložek (ks/m2)
8,47
8,47
8,47
8,47
8,47
8,47
8,47
8,47
8,47
7,19
 Výztužná síť KARI
 (m2/m2)
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
 Přídavná výztuž
ØR6
ØR6
ØR6
ØR8
ØR8
ØR8
ØR8
ØR8
ØR10
2ØR8
 Cena za: nosníky, vložky,
 přídavnou výztuž
 a Kari síť (Kč/m2)
577,- 602,- 628,- 656,- 679,- 679,- 735,- 735,- 866,- 1 129,-
 Celková cena materiálů
 1 m2 hotového stropu
 včetně betonu na
 zmonolitnění (Kč/m2)
693,-
718,-
744,-
770,-
793,-
813,-
869,-
889,-
1 070,-
1 367,-
 
Poznámka: Cena betonu za 1 m3 v orientačním rozpočtu je 2 000 Kč/m3 . Celková cena materiálu za 1 m2 hotového stropu se bude odvíjet od aktuálních cen na trh za betonářskou ocel a kari sítě.
 
 
POUŽITÍM PŘEDPJATÝCH VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ ZNAČKY "NORDSTROP" ZÍSKÁTE MODERNÍ KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO SVOU STAVBU, KTERÝ SVÝMI VLASTNOSTMI VÝRAZNĚ PŘEDČÍ KERAMICKÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE S MĚKKOU VÝZTUŽÍ.