Premiéra předpjatých filigránů NORD v ČR!
Na podzim roku 2009 poprvé v historii českého stavebnictví byla realizována stavba s použitím předem předpjatých filigránových stropních desek NORD. Společnost IP Systém a.s. použila tuto konstrukci při dostavbě jižní tribuny Androva stadionu v Olomouci.
Dodávka celého objektu zahrnovala tribunovou část pro 2300 sedících diváků a rozsáhlou sedmipodlažní část administrativního a společenského zázemí. Technologie předpjatých filigránových dílců byla zvolena z důvodu rozponů stropních konstrukcí převážně dosahujících 8 m v kombinaci s těžkou konstrukcí následně prováděných zvukově izolačních příček z keramických materiálů. Konstrukce bez předpínací technologie nedávala uspokojivé výsledky v oblasti průhybů konstrukce, varianta předpjatých panelů spiroll zase vzbuzovala obavy z nerovnoměrných poklesů konstrukce a následných poruch navazujících vyzdívaných konstrukcí. Technologie předpjatých filigránových dílců obě uvedené nevýhody odstranila. Dodávka v celkovém rozsahu bezmála 6000 m2 filigránových prvků proběhla během 10 týdnů v měsících říjen-prosinec 2009. Během této doby bylo nutno se vypořádat s technickými problémy i s opatřeními pro betonáž monolitické nadbetonávky za nízkých teplot. Fixace stropních dílců v montážním stadiu byla prováděna jednou řadou montážních podpěr uprostřed rozpětí, pouze v nižších podlažích musel být počet podpěr navýšen z důvodu rychlého postupu výstavby a přitěžování spodních stropů konstrukcemi dalších podlaží. Uvedená realizace prokázala ekonomickou výhodnost použité technologie a ověřila dobrou shodu chování matematického modelu s realizovanou konstrukcí

Novější články

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright: CZ NORD s.r.o. & Radek Svatoš