Nejmodernější areál ve střední Evropě
pro výrobu vodorovných konstrukcí
z předpjatého betonu

Zvolená koncepce výroby betonových prefabrikátů v novém areálu CZ NORD s.r.o. je výsledkem dlouholetých zkušeností francouzských společností ve výzkumu a výrobě konstrukcí z předpjatého betonu.
Náskok díky technice – použití principu KARUSELU ve výrobním procesu předpjatých nosníků a filigránů umožňuje citelně zefektivnit produktivitu práce.
Celková plánovaná výrobní kapacita při plném vývoji areálu je stanovena na 2 000 m2 stropních konstrukcí za jednu pracovní směnu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright: CZ NORD s.r.o. & Radek Svatoš