Cena stropních prvků není konečnou cenou stropu.

CENY STROPNÍCH PRVKŮ BEZ DPH (platné od 15. ledna 2020)

Typ nosníku
NORD
Světlost
místnosti
(m)
Délka
nosníku
(m)
Cena 1 bm
nosníku
(Kč)
Typ
stropní
vložky
Rozměry
(mm)
Cena 1 ks
(Kč)
NPN 132 0,9 – 3,7 1,0 – 3,8 209,- SVB 70 530x200x70 42,80
NPN 133 2,7 – 4,5 2,8 – 4,6 225,- SVB 120 530x200x120 41,60
NPN 134 3,3 – 5,0 3,4 – 5,1 241,- SVB 160 530x200x160 43,20
NPN 135 3,8 – 5,9 3,9 – 6,0 260,- SVB 200 530x200x200 45,50
NPN 136 3,9 – 6,9 4,0 – 7,0 277,- SVB 250 530x200x250 54,80
NPN 139 3,9- 9,2 4,0 -9,3 320,-

POZNÁMKA: Ekonomická výhoda Vložkového systému NORD spočívá právě ve výsledné ceně kompletní konstrukce. Díky tvaru nosníků a použití stropních vložek s plným čelem u věnců a prostupů je malá spotřeba betonu pro zmonolitnění. Jednoduchost montáže, obvykle s jednou řadou podpěr, snadná manipulace s lehkými prvky, časové i finanční úspory při finální úpravě podhledu stropu umožní citelně minimalizovat náklady při realizaci.

VLOŽKOVÝ SYSTÉM NORD – STROP BĚŽNÉHO PODLAŽÍ – ORIENTAČNÍ ROZPOČET
Příklad pro zatížení 3,0 kN/m² v bytových stavbách a rodinných domech
Popis Světlost místnosti (rozpon) ve směru nosníků v metrech
0,9 – 3,4 3,5 – 4,2 4,3 – 4,7 4,8 – 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 5,7 5,8 – 6,3 6,3 – 6,5 6,6 – 7,3 7,4 – 8,3
Výška stropu (mm)
(vložka + beton)
170
120 + 50
170
120 + 50
170
120 + 50
200
160 + 40
200
160 + 40
210
160 + 40
240
200 + 40
250
200 + 50
300
200 + 50
300
200 + 50
Typ nosníku NPN 132 NPN 133 NPN 134 NPN 134 NPN 135 NPN 135 NPN 136 NPN 136 NPN 139 NPN 139
Počet nosníků
vedle sebe (ks)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Spotřeba betonu na
zmonolitnění (m³/m²)
0,058 0,058 0,058 0,057 0,057 0,067 0,067 0,077 0,102 0,119
Množství nosníků
(m/m²)
1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 2,87
Množství stropních
vložek (ks/m²)
8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 7,19
Výztužná síť KARI (m²/m²) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Přídavná výztuž ØR6 ØR6 ØR6 ØR8 ØR8 ØR8 ØR8 ØR8 ØR10 2ØR8
Cena za: nosníky, vložky, přídavnou výztuž a KARI síť (Kč/m²) 577,- 602,- 628,- 656,- 679,- 679,- 735,- 735,- 866,- 1129,-
Celková cena materiálů 1  m² hotového stropu včetně betonu na zmonolitnění (Kč/m²) 693,- 718,- 744,- 770,- 793,- 813,- 869,- 889,- 1070,- 1367,-

POZNÁMKA: Cena betonu za 1 m3 v orientačním rozpočtu je 2000 Kč/m3. Celková cena materálu za 1m2 hotového stropu se bude odvíjet od aktuálních cen na trh za betonářskou ocel a kari sítě.

Použitím stropních systémů značky «NORDSTROP» získáte moderní konstrukční prvek, který svými vlastnostmi výrazně předčí klasické keramické a betonové konstrukce.

Ceník – ke stažení (pdf)