Vložkový systém Nord

Je lepší jednou vidět

než stokrát slyšet …

Naším záměrem bylo ukázat výjimečnost stropních konstrukcí značky “NORDSTROP”, a právě proto jsme zvolili tento neobvyklý způsob prezentace našich produktů.

Reklamní model “Vložkového systému NORD”, který byl vystavován na mezinárodních stavebních veletrzích, demonstruje vynikající technické vlastnosti předpjatých nosníků tohoto systému, garantujících i při větších rozpětích nadprůměrnou únosnost hotové stropní konstrukce s minimálním průhybem.

Nájezd autem o hmotnosti 3500 kg na strop při stavu montáže neumožní žádný jiný prefabrikovaný vložkový stropní systém dostupný na českém stavebním trhu.