Předpjaté filigrány společnosti Nord

Deskové stropní dílce jsou standardně vyráběny v délkách od 0,5 do 9,2 m, v šířce max. 2,4 m a v tloušťce 60 až 120 mm. Vyrábí se zpravidla z betonu C30/37 (XC3) a jsou vyztužené podélnou předpínací výztuží (lana T6,85 TBR 2060) a příčnou rozdělovací výztuží dle EN 1080 s charakteristickou mezí kluzu 500 MPa.

Reference

PŘEDPJATÉ FILIGRÁNY NORD – jsou prefabrikované předem předpjaté deskové dílce, které nacházejí uplatnění ve spřažených prefa – monolitických železobetonových deskových stropních konstrukcích vhodných pro veškeré objekty bytové, průmyslové a občanské výstavby.

PŘEDNOSTI

  • Menší tloušťka deskové konstrukce
  • Menší průhyb
  • Menší množství montážních podpěr
  • Menší množství přídavné výztuže
  • Menší množství betonu v nadbetonávce
  • Menší výsledná cena hotové stropní desky
  • Montáž bez podpěr a to až do světlostí 6,5m

NAVRHOVÁNÍ

KE STAŽENÍ

VLOŽKOVÝ SYSTÉM

VLOŽKOVÝ SYSTÉM

CERTIFIKÁTY

FILIGRÁNY NORD

FILIGRÁNY NORD